JOKRAB

JOKRAB är uppkallat efter de båda grundarna Lennart Joling och Magnus Kristiansson, båda med lång erfarenhet inom branchen.

Under företagets första år, i slutet av 1980-talet, var dom de enda anställda men nu har firman vuxit till sex medarbetare. År 1991 byggde dem sin egen verkstad i Svenneby, utanför Hamburgsund i Bohuslän.

Våra medarbetare är mångsidiga, det gör det möjligt för ett litet företag som vårat att lösa stora och komplexa problem. Företagets anställda har sina rötter runtom i trakten, vilket säkert är en anledning till att personalomsättningen är mycket låg, detta bidrar också till att kunskapen på JOKRAB bevaras.

JOKRAB har i dag en egen verkstad på 500 kvadratmeter, vilken bjuder på stora utrymmen för verksamheten.
Här finns också plats för eget lager, projektlager samt särskilda testplatser. Hela verkstaden är uppbyggt med tanke på våran verksamhet. JOKRAB ligger i Svenneby, utanför Hamburgsund, men att vara placerade ute på landsbygden är ingen nackdel anser medarbetarna.

”Vi trivs här och det kan till och med vara bra för effektiviteten att ligga lite avsides, då går det att fokusera ordentligt på det man gör!”

Montör